We wrześniu 2006 roku droga powiatowa od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 do przeprawy na Karsiborzu i dalej na wyspie Uznam do nowego przejścia granicznego została przemianowana na drogę krajową oznaczoną numerem 93. Dzięki temu pojawiła się możliwość ubiegania się o pieniądze z budżetu centralnego na budowę stałej przeprawy pod Świną. W bieżącym roku w budżecie państwa zarezerwowano 2 mln zł na przygotowanie studium wykonalności inwestycji, natomiast aż 115,6 mln euro wpisano do unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, nadając tunelowi rangę inwestycji o znaczeniu kluczowym. Tunel pod Świną miałby mieć 1820 m i byłby wywiercony na głębokości 12,5 m pod dnem cieśniny.

Pieniądze na studium wykonalności powinny zostać wykorzystane jeszcze w tym roku, jednak przeciągające się negocjacje w sprawie ustalenia inwestora. Umowa została podpisana dopiero w październiku, co umożliwiło przygotowanie przetargu na stadium. Inwestor musi dać zainteresowanym minimum 47 dni na złożenie oferty, zatem termin ich przyjmowania wyznaczono na połowę stycznia 2008 roku. Aby pieniądze nie przepadły, prezydent Świnoujścia złożył do wojewody wniosek o niewygaszanie dotacji, który został następnie przesłany do Ministerstwa Finansów.

Opracowanie studium wykonalności ma być gotowe do końca 2008 r., a budowa rozpocznie się najwcześniej w 2009 roku.