Najmniej za budowę chce konsorcjum z Alpine Bau, jako liderem - 5,9 mld zł. Najkorzystniejszą pod kątem ekonomicznym ofertę przedstawiło konsorcjum z Mostostalem Warszawa, które zaproponowało cenę 6,0 mln zł. Jakkolwiek oferta ta była wyższa od najtańszej, to konsorcjum, które ją złożyło, zrezygnowało z otrzymania zaliczki od zamawiającego.
Kolejną ofertę - na 6,2 mld zł złożyło przez hiszpańską spółkę Dragados.