Konsultacje społeczne związane z projektem odbywają się w Świnoujściu. Wiadomo już, że zbudowanie mostu wysokowodnego nie będzie możliwe z powodu negatywnego wpływu na ekosystem. Najbardziej prawdopodobny jest tzw. wariant północny (najbliżej centrum), czyli tunel, którego wjazd znajdowałby się na przedłużeniu ul. Fińskiej (Wolin), wyjazd na Uznam, niedaleko oczyszczalni ścieków. Para tuneli, dla każdego kierunku ruchu, byłaby wydrążona 10 m pod dnem Świny. Tunele zostałyby połączone ze sobą korytarzami, dającymi możliwość ucieczki w wypadku awarii.
Na razie nic nie wiadomo o ewentualnym terminie rozpoczęcia budowy.