• Kluczowym i najbardziej rozpoznawalnym obiektem ma być wieża kontroli lotów
  • O wyborze ofert na projekty budowli zadecydują cena i kryteria jakościowe
  • W styczniu 2023 r. zostanie rozstrzygnięty drugi taki przetarg

Lotnisko CPK – 13 podmiotów będzie rywalizować o zlecenia

Spółka CPK wybrała 13 podmiotów – dziewięć firm i cztery konsorcja. Podpisze z nimi pierwszą z dwóch umów ramowych dotyczących obiektów wspierających (ang. Support Infrastructure Engineering – SIE) lotnisko. To m.in. wieża kontroli ruchu lotniczego, centrum operacyjne lotniska, budynki służb ratowniczo-gaśniczych, utrzymania i zarządzania lotniskiem oraz biura służb lotniskowych.

Powstaną one w najbliższym sąsiedztwie projektowanych przez master architekta, czyli Foster + Partners i Buro Happold, terminala pasażerskiego i dworca kolejowego. Zakładamy pełną współpracę i koordynację działań firm wybranych do projektowania obiektów SIE z master architektem. Wieża kontroli lotów będzie kluczowym elementem lotniska. Obok terminala ma szansę stać się jego najbardziej rozpoznawalnym budynkiem, jak ma to miejsce np. na nowym lotnisku w Stambule – mówi Eliza Wysocka z biura projektowania i inżynierii programu lotniskowego CPK, lider projektu SIE.


Obiekty mają być zintegrowane z pozostałą infrastrukturą lotniska i terminalem pasażerskim, by zapewnić bezawaryjną obsługę lotów i bezpieczeństwo ruchu.

Lotnisko CPK – oferty będą oceniane pod kątem ceny i jakości

Umowa ramowa umożliwia zlecanie konkretnych zadań w trybie postępowań wykonawczych. O wyborze wykonawców będą decydować cena i kryteria jakościowe.

Do zleceniobiorców należało będzie wykonanie prac i usług związanych z przygotowywaniem projektów: koncepcyjnych, technicznych, wykonawczych i budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Zakres zamówienia obejmuje również inne usługi związane z projektowaniem np. doradztwo w toku postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane – czytamy w komunikacie.

Lotnisko CPK – rozstrzygnięcie drugiego przetargu w styczniu

Trwa analiza ofert które wpłynęły do drugiego takiego przetargu. Tym razem chodzi o projektowanie na obszarze lotniska takich budowli, jak hotele, biura, centra handlowe, terminale cargo i parkingi wielopoziomowe. Rozstrzygnięcie zaplanowano na styczeń 2023 r. Wartość obu kontraktów oszacowano na 500 mln zł.

Przeczytaj także: Tunel kolei dużych prędkości CPK – pierwsze pozwolenie na budowę