• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Najbogatsze kraje świata – TOP 50

Opublikowano: 25-08-2023 Źródło: inzynieria.com

Nie ma jednego i optymalnego sposobu mierzenia zamożności krajów. Istnieją różne metody. PKB na osobę ma swoje wady, ale w przybliżeniu daje informacje o stanie dobrobytu mieszkańców państw.


Najbogatsze kraje świata. Fot. thesweetsheep/Adobe Stock Najbogatsze kraje świata. Fot. thesweetsheep/Adobe Stock

Które kraje są zamożne? W większości nie te, które mają najwyższy produkt krajowy brutto (PKB). Można to oceniać przeliczając PKB na osobę, średni majątek w posiadaniu obywateli czy jako różnicę między wartością aktywów kraju pomniejszoną o jego pasywa zdolności do zaciągania długów i utrzymania wydatków (narodowy majątek netto). Nie zawsze bogactwo wiąże się z jakością życia. Chiny, choć są drugą gospodarką świata, nie zmieściły się w zestawieniach.

W rankingu prezentujemy kraje o najwyższym PKB na osobę. Nie uwzględniamy terytoriów zależnych i chińskich specjalnych regionów administracyjnych. W tym ujęciu Polska znajduje się na 51. miejscu i na 40. pod względem siły nabywczej. Zapraszamy do rankingu 50 państw.


10. Australia

Australia. Opera w Sydney. Fot. liaingusk/Adobe Stock Australia. Opera w Sydney. Fot. liaingusk/Adobe Stock

PKB na osobę: 64,96 tys. dol.

PKB na osobę (parytet siły nabywczej): 51,00 tys. dol.

Liczba mieszkańców: 26,7 mln

Państwo, do którego kiedyś wysyłano przestępców, dziś należy do krajów zamożnych i najlepiej rozwiniętych gospodarczo z bardzo wysokim poziomem życia. Stopa bezrobocia wynosi 3,5%. Z drugiej strony 13,6% mieszkańców żyje w ubóstwie, a Australia należy do czołówki państw z najbardziej zadłużonymi gospodarstwami domowymi.

W gospodarce dominuje sektor usługowy (ponad 71% PKB), a za nim plasuje się przemysł (25,3%). Kraj wykorzystuje bogate zasoby naturalne, od węgla, przez rudy żelaza i uranu, węgiel, boksyt po złoto. Choć grunty rolne zajmują tylko 4% powierzchni, są intensywnie wykorzystywane. Dominują pastwiska, przede wszystkim na potrzeby chowu owiec, które stanowią 12% światowego pogłowia. Ale rolnictwo ma niewielki udział w PKB. Australia jest też znaczącym eksporterem i importerem, do największych partnerów należały Chiny, ale od wojny w Ukrainie transakcje znacznie ograniczono. Podstawą energetyki jest węgiel (około 60% produkcji prądu), reszta to gaz ziemny, farmy wiatrowe i słoneczne, elektrownie wodne. W 2020 r. produkcja zielonej energii osiągnęła udział w rynku na poziomie 27,7%, przekraczając założony cel 20%.

9. Dania

Dania. Kopenhaga. Fot. swisshippo/Adobe Stock Dania. Kopenhaga. Fot. swisshippo/Adobe Stock

PKB na osobę: 68,83 tys. dol.

PKB na osobę (parytet siły nabywczej): 59,70 tys. dol.

Liczba mieszkańców: 5,9 mln

Dania jest przykładem, że wysokie podatki, rozwinięte prawa pracownicze, silne związki zawodowe i najniższa liczba godzin pracy w tygodniu wśród państw unijnych nie rujnuje gospodarki. Wysokie dochody, wysoki poziom życia i najwyższe pensje minimalne w Unii Europejskiej to najkrótsza charakterystyka kraju. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych (morskie i lądowe farmy wiatrowe, biomasa i fotowoltaika) zapewniają 85% potrzeb. 15% to wkład paliw kopalnych, przede wszystkim gazu ziemnego.

Gospodarka, niegdyś zdominowana przez rolnictwo, współcześnie jest napędzana przez usługi (75%) i przemysł (15%). Tu produkuje się turbiny wiatrowe, leki, maszyny, sprzęt transportowy, budowlany i urządzenia przetwórstwa żywności. Wysoki jest eksport tych produktów, a także mięsa, przetworów mlecznych, ryb i mebli.


8. Islandia

Reykjavík, stolica Islandii. Fot. Marc Jedamus/Adobe Stock Reykjavík, stolica Islandii. Fot. Marc Jedamus/Adobe Stock

PKB na osobę: 75,18 tys. dol.

PKB na osobę (parytet siły nabywczej): 55,03 tys. dol.

Liczba mieszkańców: 387 tys.

Jeden z najmniejszych kraj w Europie z populacją na poziomie Szczecina, do XX w. bardzo ubogi, dziś znajduje się wśród najbogatszych państw na świecie pod względem PKB na osobę, także w ujęciu siły nabywczej (15. miejsce). Zawdzięcza to niezwykle wysokiej produktywności i uporowi. W latach 90. XX w. reformy ekonomiczne przyspieszyły rozwój gospodarczy. Podstawą gospodarki przez lata było rybołówstwo, które do dziś ma znaczenie, jednak musi się zmagać z nakładanymi ograniczeniami połowów. Islandia jest producentem aluminium, żelazokrzemu i cementu, ma też zasoby siarki i ziemi okrzemkowej. Z badań wynika, że dysponuje też sporymi morskimi złożami ropy naftowej.

Dla kraju najważniejsza jest turystyka (ponad 33% PKB), liczy się także przemysł, zmniejsza znaczenie rybołówstwa. Po pandemii rząd stawia na biznes nowych technologii i innowacji.

W przeliczeniu na mieszkańca należy do liderów produkcji energii elektrycznej. Dzieje się tak dzięki elektrowniom geotermalnym i wodnym. Zapewniają one niemal 100% energii elektrycznej. Zielone źródła pozwalają utrzymywać przemysł energochłonny. Plan rządowy zakłada odejście węgla stosowanego głównie do ogrzewania i zastąpienie go zielonym wodorem. Kablowe połączenie podmorskie z Europą umożliwia eksport prądu.

7. Stany Zjednoczone

Statua Wolności w Nowym Jorku. Fot. Beboy/Adobe Stock Statua Wolności w Nowym Jorku. Fot. Beboy/Adobe Stock

PKB na osobę: 80,03 tys. dol.

PKB na osobę (parytet siły nabywczej): 74,30 tys. dol.

Liczba mieszkańców: 332 mln dol.

Największa gospodarka świata odpowiada za prawie 25% światowego PKB. Tu jest najwięcej miliarderów i najwyższa średnia wartość majątków zgromadzonych przez mieszkańców, ale są też bardzo wysokie nierówności dochodowe. Problemem jest zubożenie klasy średniej, wcześniej napędzającej rozwój gospodarczy. Kryzys na amerykańskim rynku nieruchomości i bankructwa znaczących banków rozlały się na cały świat. Jest to jednak jedno z najbardziej innowacyjnych państw, ogromne zyski czerpie z patentów i licencji. Tu powstali giganci technologiczni, jak Meta (dawniej Facebook), Google, Amazon, Apple i wiele innych. W USA jest największa giełda i największa armia. Kraj to czołowy eksporter ropy naftowej i gazu ziemnego, z największymi nakładami na badania i rozwój. Dolar jest najważniejszą walutą rezerwową na świecie.


6. Katar

Doha, stolica Kataru. Fot. moofushi/Adobe Stock Doha, stolica Kataru. Fot. moofushi/Adobe Stock

PKB na osobę: 83,89 tys. dol.

PKB na osobę (parytet siły nabywczej): 97,10 tys. dol.

Liczba mieszkańców: 2,8 mln

Ropa naftowa i gaz ziemny odpowiadają za 70% przychodów budżetowych Kataru i stanowią 60% PKB. To także 85% eksportu. Znacząca jest też sprzedaż na rynki zagraniczne stali i nawozów sztucznych. Przy wybrzeżu północno-wschodnim znajdują się jedne z największych na świecie złóż gazu, znaczące są też rezerwy ropy i kondensatu. Inne sektory przemysłowe obejmują rafinerie, hutnictwo, odsalarnie wody morskiej, produkcję cementu i materiałów budowlanych oraz sektor spożywczy (mimo słabo rozwiniętego rolnictwa). Znacząca jest turystyka, państwowe linie lotnicze Qatar Airways docierają do ponad 170 lotnisk na świecie.

Polityka rządu sprawia, że mieszkańcy opływają w dostatki, a gospodarkę napędza tania zagraniczna siła robocza. Źle traktowana, pracująca często w warunkach przypominających niewolnictwo. W 2022 r. w Katarze odbyły się piłkarskie mistrzostwa świata. Wywołało to protesty organizacji walczących o prawa człowieka.

5. Singapur

Singapur. Fot. Luciano Mortula-LGM/Adobe Stock Singapur. Fot. Luciano Mortula-LGM/Adobe Stock

PKB na osobę: 91,1 tys. dol.

PKB na osobę (parytet siły nabywczej): 108,04 tys. dol.

Liczba mieszkańców: 5,6 mln

Państwo jest położone na wyspie Singapur otoczonej 60 mniejszymi wysepkami. Rząd prowadzi zalądowienie morza, by zwiększyć powierzchnię kraju (733,1 km2). Gęstość zaludnienia to 7439 osób/km2. Za posiadanie narkotyków, gwałt, korupcję urzędniczą i przestępstwa przeciw prezydentowi grozi kara śmierci. Karane wysokimi mandatami są np. palenie papierosów w miejscach publicznych czy plucie na ulicy.

Mimo surowych rządów Singapur stał się jednym z azjatyckich tygrysów i znajduje się w czołówce państw z najwyższym PKB na osobę. Gospodarka silnie regulowana przez państwo jest napędzana usługami oraz budownictwem i przemysłem głównie elektronicznym, a także rafineryjnym, precyzyjnym, chemicznym, maszynowym i stoczniowym. Port w Singapurze jest jednym z największych na świecie pod względem przeładunku kontenerów. Problemem jest dostęp do wody pitnej, importuje się ją z Malezji.


4. Szwajcaria

Zurych, największe miasto w Szwajcarii. Fot. santosha57/AdobeStock Zurych, największe miasto w Szwajcarii. Fot. santosha57/AdobeStock

PKB na osobę: 98,77 tys. dol.

PKB na osobę (parytet siły nabywczej): 71,00 tys. dol.

Liczba mieszkańców: 8,7 mln

Jedno z najbogatszych państw świata kojarzy się przede wszystkim z bankowością i usługami finansowymi, a także luksusowymi zegarkami, ma też doskonale rozwinięty przemysł zaawansowanych technologii. Należy do czołówki państw z najmniejszą korupcją oraz światowych eksporterów. Tu działa kilka największych firm farmaceutycznych, kraj jest jednym z najważniejszych ośrodków branż biotechnologicznej i biomedycznej. Tu także działają czołowe spółki ubezpieczeniowe. Elektryczność produkują przede wszystkim elektrownie wodne i atomowe. Te ostatnie mają być jednak zamknięte do 2034 r. Szwajcaria zajmuje drugie miejsce w aktualnym rankingu krajów z największą wolnością gospodarczą. Należy też do czołówki najbardziej konkurencyjnych gospodarek.

3. Norwegia

Opera w Oslo, Norwegia. Fot. kika999/Adobe Stock Opera w Oslo, Norwegia. Fot. kika999/Adobe Stock

PKB na osobę: 101,1 tys. dol.

PKB na osobę (parytet siły nabywczej): 67,46 tys. dol.

Liczba mieszkańców: 5,5 mln

Państwo o jednej z najniższych rozpiętości dochodów (współczynnik Giniego) na świecie. Znajduje się w czołówce krajów o najwyższym standardzie życia. Jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu jest wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej. Część dochodów jest przeznaczana na państwowy fundusz inwestycyjny, którego zadaniem jest wsparcie rozwoju i zabezpieczenie mieszkańców. Energetyka to przede wszystkim hydroelektrownie, pokrywają około 99% potrzeb. Norwegia z długą linią brzegową ma silnie rozwinięte rybołówstwo. Silne są także przemysł elektrochemiczny i leśny. Największym ośrodkiem przemysłowym jest Oslo, a większość takich centrów znajduje się na południu kraju.


2. Irlandia

Dublin, stolica Irlandii. Fot. spanishjohnny72/Adobe Stock Dublin, stolica Irlandii. Fot. spanishjohnny72/Adobe Stock

PKB na osobę: 114,58 tys. dol.

PKB na osobę (parytet siły nabywczej): 113,87 tys. dol.

Liczba mieszkańców: 5,1 mln

Irlandia mocno ucierpiała na światowym kryzysie gospodarczym, który zapoczątkowało pękniecie bańki na rynku nieruchomości w USA, ale w 2010 r. stanęła na nogi. Od tego czasu należy do najszybciej rosnących gospodarek Europy, znajduje się wśród najważniejszych krajów do lokowania bezpośrednich zagranicznych inwestycji o wysokiej wartości. Międzynarodowe spółki zatrudniają około 25% pracowników sektora prywatnego. W rozwoju pomaga szybko rosnący rynek wysokich technologii i ich eksport. Energia elektryczna produkowana jest przede wszystkim z gazu ziemnego, ale w 2022 r. 34% zapotrzebowania pokrywało wytwarzanie z farm wiatrowych o łącznej mocy zbliżającej się do 6 GW.

1. Luksemburg

Luksemburg. Fot. Sergii Figurnyi/Adobe Stock Luksemburg. Fot. Sergii Figurnyi/Adobe Stock

PKB na osobę: 132,37 tys. dol.

PKB na osobę (parytet siły nabywczej): 115,54 tys. dol.

Liczba mieszkańców: 635 tys.

Luksemburczycy stanowią mniej więcej połowę ludności kraju, reszta to głównie obywatele państw Unii Europejskiej, m.in. Portugalczycy, Francuzi, Włosi, Belgowie i Niemcy. Wysokorozwinięty kraj, w którym 70% PKB przypada na usługi (przede wszystkim finansowe). Codziennie przyjeżdża tu do pracy około 160 tys. osób z Francji, Belgii i Niemiec. Bezrobocie jest niskie, 60% prądu pochodzi z elektrowni wodnych. Luksemburg to popularny kierunek turystyczny. Lokuje się w 2. dziesiątce państw innowacyjnych i o największej wolności gospodarczej. To jeden z największych ośrodków funduszy inwestycyjnych.

PKB na osobę (tys. dol.)

1

Luksemburg

132,37

2

Irlandia

114,58

3

Norwegia

101,10

4

Szwajcaria

98,77

5

Singapur

91,10

6

Katar

83,89

7

Stany Zjednoczone

80,03

8

Islandia

75,18

9

Dania

68,83

10

Australia

64,96

11

Holandia

61,10

12

Austria

56,80

13

Izrael

55,54

14

Szwecja

55,40

15

Finlandia

54,35

16

Belgia

53,38

17

San Marino

52,95

18

Kanada

52,72

19

Niemcy

51,38

20

Zjednoczone Emiraty Arabskie

49,45

21

Nowa Zelandia

48,83

22

Wielka Brytania

46,37

23

Francja

44,41

24

Andora

44,39

25

Portoryko

38,57

26

Malta

36,99

27

Włochy

36,81

28

Bahamy

35,46

29

Japonia

35,39

30

Brunei

35,10

31

Tajwan

33,91

32

Cypr

33,81

33

Kuwejt

33,65

34

Korea Południowa

33,39

35

Aruba

33,09

36

Słowenia

32,21

37

Czechy

31,37

38

Hiszpania

31,22

39

Estonia

31,21

40

Arabia Saudyjska

29,92

41

Bahrajn

28,39

42

Litwa

28,09

43

Portugalia

26,01

44

Łotwa

25,14

45

Słowacja

23,46

46

Grecja

22,59

47

Oman

21,96

48

Urugwaj

21,68

49

Gujana

20,54

50

Chorwacja

20,54

Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, dane z kwietnia 2023 r.


PKB na osobę – parytet siły nabywczej (tys. dol.)

1

Luksemburg

115,54

2

Irlandia

113,87

3

Singapur

108,04

4

Katar

97,10

5

Bermudy

81,17

6

Zjednoczone Emiraty Arabskie

74,30

7

Szwajcaria

71,00

8

Norwegia

67,46

9

Stany Zjednoczone

64,70

10

Dania

59,70

11

Brunei

58,67

12

Holandia

58,59

13

Hong Kong

58,48

14

Austria

56,28

15

Islandia

55,03

16

Szwecja

54,82

17

Niemcy

53,56

18

Belgia

53,16

19

Bahrajn

51,85

20

Australia

51,00

21

Arabia Saudyjska

50,02

22

Finlandia

49,59

23

Kuwejt

49,17

24

Kanada

48,95

25

Malta

48,24

26

Makao

46,87

27

Wielka Brytania

46,83

28

Francja

46,02

29

Korea Południowa

45,47

30

Nowa Zelandia

44,88

31

Izrael

44,27

32

Włochy

43,79

33

Cypr

43,62

34

Słowenia

42,18

35

Czechy

41,67

36

Japonia

41,64

37

Hiszpania

39,83

38

Litwa

39,60

39

Estonia

37,83

40

Polska

36,80

41

Portugalia

35,75

42

Oman

35,34

43

Węgry

35,25

44

Gujana

34,42

45

Portoryko

34,30

46

Bahamy

34,20

47

Chorwacja

34,03

48

Panama

33,27

49

Słowacja

33,17

50

Turcja

32,30

Źródło: Bank Światowy, dane za 2022 r.


Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia, że wstępne tegoroczne sygnały wskazują miękkie lądowanie światowej gospodarki podnoszącej się po problemach wywołanych pandemią COVID-19 i agresją Rosji w Ukrainie. Kłopotów jest wciąż dużo, ale globalna inflacja spada, obniżają się ceny energii i żywności. Trwa wzmacnianie odporności sektora bakowego na zagrożenia. Wieje umiarkowanym optymizmem.

Przeczytaj także: Największe zapory wodne w Polsce

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia