Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie (MPO) na sfinansowanie tej inwestycji zamierza przeznaczyć niemal 1 mld zł. Jak podano w komunikacie, przy ocenie wspomnianych ofert, poza ceną, pod uwagę będą brane również: okres gwarancji na urządzenia i montaż technologiczny, moc elektryczna oraz dyspozycyjność roczna instalacji.

Instalacja powstanie w oparciu o tzw. standard BAT (ang. Best Available Technology). Tym samym każda z ofert musi spełnić m.in. wymóg rygorystycznych parametrów emisji, niższych od wymaganych prawem norm – napisano.


Spalarnia, czyli Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, ma być gotowa w trzy lata od dnia rozpoczęcia budowy. W Warszawie rocznie w prąd i ciepło przekształcane będzie ponad 305 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych.

Instalacja do termicznego przekształcania odpadów będzie dopełnieniem miejskiego systemu zagospodarowania odpadów opartego na segregacji u źródła. Inwestycja zaprojektowana została przede wszystkim w odpowiedzi na konieczność zagospodarowania odpadów zmieszanych, mających znikomy walor z punktu widzenia odzysku surowcowego, które do tej pory kierowane były w większości na składowiska – czytamy w komunikacie MPO.


Do tego zakład będzie posiadał m.in. wspomagające retencję wód opadowych zielone dachy. Powstanie też ścieżka edukacyjna, zakończona w punkcie widokowym ponad 70 m nad ziemią.

Będzie to największa spalarnia w Polsce: powstanie wskutek rozbudowy mniejszego zakładu, którego przepustowość wynosi około 60 tys. ton na rok.

Polskie spalarnie

W Polsce w ostatnim czasie powstało sześć dużych spalarni. W grudniu 2015 r. funkcjonowanie rozpoczął ZTPO w Krakowie – to obecnie nasz największy tego typu obiekt, może przekształcić 220 tys. ton odpadów komunalnych w ciągu roku.

Duże spalanie są jeszcze także w: Koninie (od grudnia 2015 r.), Bydgoszczy (listopad 2015 r.), Białymstoku (luty 2016 r.), Poznaniu (marzec 2017 r.) i Szczecinie (w ramach rozruchu 5 grudnia 2017 r. na ruszcie pojawiły się pierwsze odpady). Z kolei na lata 2019–2020 zaplanowano budowę takiego zakładu w Gdańsku.

Przeczytaj także: Największe spalarnie odpadów w Polsce