Centrum serwisowe zostanie oddane do użytku w 2025 r. Na lata 2023–2024 zaplanowano roboty budowlane. Aktualnie powstaje koncepcja urbanistyczno-architektoniczna o wartości przekraczającej 2,9 mln zł brutto. Obiekt będzie wyposażony w halę napraw okresowych dla wielofunkcyjnych i ciężkich maszyn przeznaczonych do robót torowych.

Powierzchnia centrum wyniesie 11,5 tys. m2 przy 150 m długości i 75 m szerokości. W hali znajdzie się pięć torów. Cztery posłużą do przeglądów i napraw serwisowych, piąty będzie torem technologicznym z myjnią oraz komorami przygotowawczą do malowania i lakierniczą. Obiekt będzie wyposażony w instalację fotowoltaiczną, pompy ciepła i rekuperację. Inwestycja umożliwi realizację komercyjnej naprawy maszyn, działalności do tej pory nie rozwiniętej.

Dokumentacja powstaje przy użyciu narzędzi BIM. Pozwala ona efektywnie zbierać, przechowywać i przetwarzać dane niezbędne do realizacji inwestycji budowlanych. Cyfrowa platforma wymiany danych umożliwia uzgadnianie między zamawiającym i wykonawcą aspektów technicznych projektów, a także wskazywać potencjalne kolizje, trudne do dostrzeżenia w tradycyjnych opracowaniach.

Powstanie też cyfrowy model obiektu, uzupełniany o informacje z realizacji prac. Na tej podstawie zostanie wygenerowany model informacyjny o zasobach (ang. Asset Information Model). Będzie wykorzystywany podczas eksploatacji centrum serwisowego, jako baza danych o urządzeniach faktycznie wbudowanych.

Przeczytaj także: Nowa maszyna szybciej zamontuje kolejową sieć trakcyjną