Pod koniec stycznia tego roku GDDKiA pokazała efekty prac nad studium korytarzowym (SK). Do dalszych analiz wytypowano sześć korytarzy. Studium korytarzowym objęto obszar o powierzchni prawie 3 tys. km2 na terenie siedmiu powiatów i 34 gmin. Każdy wariant kończy się na istniejącym już odcinku S7 za Myślenicami. O komentarz ws. planowanej drogi poprosiliśmy burmistrza miasta i gminy Myślenice Jarosława Szlachetkę.

Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic:

O zaprezentowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad korytarzach przebiegu nowej S7 można powiedzieć, że są dosyć problematyczne i kontrowersyjne dla mieszkańców gminy Myślenice. Zaproponowany przebieg nowej S7 przez miasto w każdym wariancie jest ten sam. Powoduje to, że wraz z już istniejącą zakopianką otacza miasto w pierścieniu autostradowym. Byłaby to kolejna istotna bariera przestrzenna w mieście oprócz zakopianki i rzeki Raby. Ponadto większość wariantów przechodzi przez intensywnie zabudowane na dzień dzisiejszy tereny wiejskie. Dlatego brakuje w koncepcji alternatywnego przebiegu nowej S7 przez teren miasta, na przykład od strony wschodniej.

Dla mieszkańców gminy Myślenice priorytetem poprawiającym komunikację ze stolicą regionu jest budowa połączenia kolejowego na trasie Kraków–Myślenice. Dodatkowo na zaawansowanym etapie znajdują się projekty bezkolizyjnych węzłów praktycznie na całym odcinku zakopianki między Myślenicami a Krakowem. Równocześnie czynimy starania, aby uciąglone zostały drogi serwisowe wzdłuż zakopianki. Wszystkie te działania na istniejącej zakopiance połączone z budową kolei w znaczący sposób poprawią jej przepustowość i bezpieczeństwo.

Przebieg nowej trasy S7 jest bardzo istotnym zagadnieniem społecznym, planistycznym i gospodarczym dla gminy Myślenice. Dlatego będę prowadził rozmowy zarówno z przedstawicielami GDDKiA, jak i Ministerstwa Infrastruktury. Zaprezentowaną koncepcję nowej drogi S7 traktuję jako materiał wyjściowy do dalszych prac i dyskusji. Moim zdaniem prace te powinny być przedmiotem szerokich konsultacji społecznych, tak jak odbyło się to w przypadku projektu linii kolejowej do Myślenic.

Dodajmy, że o budowie trasy ekspresowej można przeczytać w artykule Droga S7 Kraków–Myślenice. GDDKiA pokazała korytarze. Będą tunele.

Z kolei o inwestycji kolejowej pisaliśmy w tekście Budowa linii Kraków–Myślenice nabiera realnych kształtów.