Partnerzy portalu

16 wiaduktów powstanie na 33 km drogi ekspresowej S12 Piaski–Dorohusk

Opublikowano: 01-03-2023 Źródło: GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała najkorzystniejsze oferty na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S12 między Piaskami a Dorohuskiem (granica z Ukrainą) o łącznej długości 33 km. W obu przypadkach wskazano tę samą firmę. Kontrakty mogą zostać podpisane w II kwartale 2023 r.


Droga ekspresowa S12. Węzeł Piski Wschód. Fot. GDDKiA Droga ekspresowa S12. Węzeł Piski Wschód. Fot. GDDKiA
  • W przetargu na odcinek S12 Piaski– Dorohucza złożono 10 ofert
  • 12 pojawiło się w postępowaniu na realizację fragmentu Chełm–Dorohusk
  • Łączna wartość dwóch kontraktów wynosi niemal 1,36 mld zł

Duże zainteresowanie przetargami

Wybór wykonawców dotyczy odcinków S12 Piaski– Dorohucza (9,8 km) oraz Chełm–Dorohusk (23 km). W pierwszym wpłynęło 10 ofert, a za najkorzystniejszą uznano propozycję Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor, które wyceniło zadanie na 358 mln zł. W drugim oferentów było 12, a wybrano tę samą spółkę, która wykona zamówienie za 1 mld zł. Umowy zostaną podpisane w II kwartale 2023 r. o ile nie dojdzie do odwołań.

Droga ekspresowa S12 do granicy z Ukrainą

Źródło: GDDKiA Źródło: GDDKiA

Odcinek drogi ekspresowej S12 Piaski–Dorohucza zacznie się na przeznaczonym do przebudowy węźle Piaski Wschód (w ramach planowanej trasy S17 Piaski–Łopiennik), przebiegnie po północnej stronie DK12, przetnie ją i od południa ominie Biskupice. Zakończy sią na wysokości Pełczyna. Zostanie poprowadzony po nowym śladzie, głównie na obszarach rolniczych. Ominie tereny gęsto zabudowane i cenne przyrodniczo.

Źródło: GDDKiA Źródło: GDDKiA

Droga ekspresowa S12 między Chełmem a Dorohuskiem ma przebiegać od miejscowości Srebrzyszcze na przecięciu z DK12, a dalej po jej południowej stronie omijając rezerwat przyrody Roskosz oraz Pławanice. Za Teosinem, gdzie powstanie para miejsc obsługi podróżnych przekroczy linię kolejową nr 7 Warszawa–Dorohusk. Zaplanowano tu 16 wiaduktów, 59 przejść dla zwierząt oraz węzeł Dorohusk.

Inne odcinki drogi ekspresowej S12

Wykonawca obu odcinków drogi ekspresowej opracuje projekt, uzyska zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybuduje trasę i zdobędzie pozwolenia na użytkowanie.

S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku będzie mieć 75 km długości. Trwa ocena ofert złożonych w przetargu na realizację odcinka Dorohucza–Chełm (22 km), a w przypadku obwodnicy Chełma trwają procedury związane z wydaniem ZRID.

Przeczytaj także: Tyle jest autostrad i dróg ekspresowych w Polsce

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia