Partnerzy portalu

Droga ekspresowa S16 – odwołania opóźnią budowę dwóch odcinków

Opublikowano: 18-10-2023 Źródło: GDDKiA

Cztery odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty złożono w przetargach na projekt i budowę blisko 30 km drogi ekspresowej S16. Dla odcinka Olsztyn Wschód–Barczewo jedno, a dla Barczewo–Biskupiec trzy.


Droga ekspresowa S16 Olsztyn–Biskupiec, odcinek jednojezdniowy. Fot. Karol Głębocki/GDDKiA Droga ekspresowa S16 Olsztyn–Biskupiec, odcinek jednojezdniowy. Fot. Karol Głębocki/GDDKiA
  • Odwołania złożone do Krajowej Izby Odwoławczej dotyczą odrzucenia ofert przetargowych
  • Jej wyroki można zaskarżyć do sądu
  • Ich rozstrzygnięcie potrwa, a to spowoduje opóźnienia podpisania kontraktów i realizacji robót

Cztery odwołania do KIO

W przypadku odcinka drogi ekspresowej S16 Olsztyn Wschód–Barczewo (11,4 km) konsorcjum firmy Polimex podważyło odrzucenie oferty. Dla trasy Barczewo–Biskupiec (18,2 km) taki sam powód podają dwa konsorcja, Kobylarnia/Stecol oraz Polimex. Natomiast Budimex kwestionuje wybór wykonawcy (firma Porr).

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) ma w ciągu 15 dni od daty wpływu rozpatrzeć złożone odwołania. Może je oddalić w całości lub części, bądź uznać rację odwołującego. Wyroki KIO można zaskarżyć do Sądu Okręgowego w Warszawie (sądu zamówień publicznych). Rozstrzygnięcie odwołań i skarg wydłuży czas wyboru wykonawców i spowoduje późniejsze terminy podpisania kontraktów.


16 ofert w dwóch przetargach

Do przetargów na realizację dwóch odcinków drogi ekspresowej S16 między Olsztynem a Biskupcem ogłoszonych 21 grudnia 2022 r. wpłynęło łącznie 16 ofert (dziewięć na pierwszy i siedem na drugi). Ich otwarcie miało nastąpić 20 lutego 2023 r., ale ze względu na niemal 2,5 tys. pytań od oferentów, przesunięto termin na 22 czerwca. Dla odcinka drogi ekspresowej Olsztyn Wschód–Barczewo wybrano Budimex (507,4 mln zł), a dla fragmentu Barczewo–Biskupiec spółkę Porr (457 mln zł).

Źródło: GDDKiA Źródło: GDDKiA

W obu przypadkach ma zostać dobudowana druga jezdnia, dojdzie też do przebudowy niektórych fragmentów istniejącej trasy. Powstaną dwa węzły (Wójtowo i Łęgajny), a trzy (Barczewo, Kromerowo i Biskupiec) mają zostać dostosowane do parametrów drogi ekspresowej. Zaplanowano dwa miejsca obsługi podróżnych oraz obwód utrzymania trasy w rejonie węzła Biskupiec.

Przeczytaj także: Autostrada A18 gotowa w całości. Ostatni odcinek już dla kierowców

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia