• Modernizacja obejmuje wymianę 47 km torów, 119 rozjazdów, 56 km sieci trakcyjnej
  • Przebudowa dotyczy 12 mostów i wiaduktów oraz trzech przejazdów kolejowo-drogowych
  • Prędkość maksymalna pociągów pasażerskich osiągnie 160 km/godz., a towarowych do 120 km/godz.

Nowy most, zmodernizowana łącznica

Odcinek linii kolejowej skrócił o 20 min czas przejazdu pociągów między Katowicami, Czechowicami-Dziedzicami, Bielskiem–Białą i Żywcem. Wcześniej trasa prowadziła objazdem łącznicą do Zabrzegu z powodu robót torowych.

Na stacji Czechowice-Dziedzice są nowe perony i przejście podziemne z windami. Powstało tu też lokalne centrum sterowania. W przejściu pod torami murale nawiązujące do historii kolei, miasta oraz regionu pokryły ściany.


Dwa perony i przejście pod torami powstały na stacji w Zabrzegu. W czerwcu podróżni na przystanku Goczałkowice-Zdrój także skorzystają z dwóch peronów. Nad Wisłą postawiono nowy most między Goczałkowicami a Czechowicami, odnowiona łącznica umożliwia przejazdy między Goczałkowicami a Zabrzegiem i dalej do Cieszyna czy Wisły.

Przejazdy pociągów z większą prędkością

Inwestycja na linii kolejowej Goczałkowice Zdrój–Czechowice-Dziedzice–Zabrzeg usprawni podróże z Katowic do Zebrzydowic i w Beskidy, zwiększą się też przepustowość trasy i efektywność wykorzystania węzła w Czechowicach-Dziedzicach.

Linie kolejowe będą dostosowane do wymogów transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Pociągi pasażerskie rozpędzą się do 160 km/godz., a towarowe do 120 km/godz. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych obejmuje wymianę 47 km torów, 119 rozjazdów, 56 km sieci trakcyjnej oraz przebudowę 12 obiektów inżynieryjnych – mostów i wiaduktów, a także trzech przejazdów kolejowo-drogowych.

Prace za 1,4 mld zł

Warty 1,4 mld zł projekt „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E65 na odc. Będzin–Katowice–Tychy–Czechowice-Dziedzice–Zebrzydowice: LOT C na odcinku podg. Most Wisła–Czechowice-Dziedzice–Zabrzeg” został dofinansowany z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Koniec robót nastąpi w październiku 2023 r.

Przeczytaj także: Dolny Śląsk – przebudowa tunelu kolejowego z XIX w. w Trzcińsku