• Partner portalu
 • Partner portalu
 • Partner portalu
Partnerzy portalu

Poprawia się stan nawierzchni dróg krajowych

Opublikowano: 30-04-2021 Źródło: GDDKiA

W 2001 r. mniej niż jedna trzecia dróg miała nawierzchnie w dobrym stanie, na koniec 2020 r. było ich już prawie 60%. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zbadała stan techniczny nawierzchni dróg krajowych.


Fot. GDDKiA Fot. GDDKiA
 • Tylko 13,9% dróg krajowych jest w złym stanie
 • 64,1% ma dobre parametry pod kątem komfortu jazdy i bezpieczeństwa
 • Długość dróg zarządzanych przez GDDKiA w rozwinięciu na jedną jezdnię wynosi 22 211 km

Systematyczna poprawa

Od początku XXI w. systematycznie poprawia się stan nawierzchni dróg krajowych. W 2001 r. stan dobry miało 28,5% dróg krajowych, niezadowalający – 37,5%, a zły – 34%. Na koniec 2020 r. jest zdecydowanie lepiej: 59,6% (dobry), 24% (niezadowalający) i 13,9% (zły). Na 2,5% długości dróg krajowych trwały remonty lub roboty budowlane.


Większość dróg komfortowa

Ocena użytkowego stanu technicznego – parametrów wpływających na komfort jazdy i warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego – są lepsze od ogólnej. Pod koniec 2020 r. 64,1% dróg zarządzanych przez GDDKiA była w stanie dobrym, 25,1% w ostrzegawczym, a 8,2% w złym. I tylko ta ostatnia kategoria wymaga natychmiastowych napraw lub (jeśli na remonty nie ma środków) odpowiedniego oznakowania. W przypadku stanów ostrzegawczych należy zaplanować naprawy, by drogi nie straciły dotychczasowej kategorii i nie spadły do niższej klasy.

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

Diagnozy i badania stanu nawierzchni

GDDKiA co roku publikuje raport o stanie technicznym nawierzchni dróg wraz z informacjami o ruchu pojazdów i wypadkach. W najnowszym znajdują się informacje o sieci dróg krajowych pod zarządem GDDKiA (o długości 17 787 km, a w rozwinięciu na jedną jezdnię 22 211 km) oraz koncesjonariuszy płatnych odcinków autostrad na A1, A2 i A4 o łącznej długości 468 km (936 km w rozwinięciu). Dokument nie uwzględnia odcinków dróg przebiegających przez miasta na prawach powiatu poza zarządem Dyrekcji (w miastach pełni pieczę tylko na drogami ekspresowymi i autostradami).

Podczas badań diagnozuje się stan powierzchni nawierzchni, nośność, równość i właściwości przeciwpoślizgowe za pomocą specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

Fot. Krzysztof Nalewajko/GDDKiA

Fot. Krzysztof Nalewajko/GDDKiA

Zabrane dane informują o:

 • wskaźniku ugięć nawierzchni (dane pozwalające określić pozostałą trwałość konstrukcji nawierzchni; pomiary wykonywane są w zakresie niezbędnym do określenia technologii robót naprawczych),
 • wskaźniku krzywizny ugięcia nawierzchni (dane pozwalające określić trwałość pakietu warstw asfaltowych nawierzchni; pomiary wykonywane są w zakresie niezbędnym do określenia technologii robót naprawczych),
 • wskaźniku stanu spękań (pozwalającym uzyskać wstępne informacje dotyczące utraty nośności),
 • równości podłużnej,
 • równości poprzecznej (głębokości kolein),
 • wskaźniku stanu powierzchni,
 • właściwościach przeciwpoślizgowych (współczynniku tarcia),
 • makroteksturze (parametr pomocniczy).

Przeczytaj także: S19 Bielsk Podlaski–Boćki: ponowny wybór najlepszej oferty

Powiązane

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.