• Droga wylotowa na północ będzie miała dwie dwupasowe jezdnie
  • Kanalizacja deszczowa uchroni przed skutkami nawałnic
  • Przebudowane zostaną dwa wiadukty kolejowe

Kanalizacja i infrastruktura podziemna

W potężnym wykopie będzie umieszczana kanalizacja deszczowa o średnicy 1800 mm. Powstaje ona na całym odcinku rozbudowywanej drogi. Zaprojektowano ją tak, aby radziła sobie z nawalnymi opadami deszczu.

W rejonie ul. Woronicza trwa budowa infrastruktury podziemnej. Po stronie wschodniej to odcinkowa przebudowa sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji oraz światłowodu dla operatorów telefonii komórkowej. W tym obszarze powstają też kanał technologiczny oraz sieć wodociągowa o średnicy 200 mm. To prace zakończą się do połowy sierpnia 2022 r.


Nowe nawierzchnie

Po nich zostanie ułożona nowa nawierzchnia, a roboty będą prowadzone w kierunku północnym przy jednoczesnym otwieraniu dla ruchu zmodernizowanych odcinków jezdni.

W okolicy skrzyżowania al. 29 Listopada z ul. Dobrego Pasterza asfaltowane są nowe pasy po stronie wschodniej. Po zamknięciu magistrali kolejowej na linii nr 95 rozpoczęły się prace przy wiadukcie w rejonie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej. Usuwana jest sieć trakcyjna, wkrótce ruszą wyburzenia.

Do przejęcia ruchu przygotowywany jest odcinek od ul. Banacha w kierunku granicy miasta, nowa jezdnia wybudowana w ramach kontraktu. Po jej otwarciu na przełomie czerwca i lipca rozpocznie się przebudowa istniejącej ulicy.

Rozbudowa ważnej drogi wylotowej na północ

Inwestycja Zarządu Inwestycji Miejskich (ZIM) w Krakowie obejmuje rozbudowę al. 29 Listopada na odcinku około 2,6 km od ul. Woronicza do granicy miasta. Kierowcy otrzymają dwujezdniową drogę po dwa pasy ruchu z dodatkowym pasem dla komunikacji zbiorowej na wybranych odcinkach. Zaplanowano ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe o długości 5,3 km i 2,8 km buspasów służących też do skrętu w prawo. W newralgicznych miejscach pojawią się zostaną ekrany akustyczne. Przebudowa obejmuje 15 skrzyżowań z ulicami dochodzącymi do wylotówki na Warszawę, a także dwa wiadukty kolejowe i infrastrukturę techniczną.

Wszystkie prace związane z przebudową arterii wylotowej w kierunku północnym mają zostać wykonane do końca 2023 r. Trasa będzie miała odpowiednie parametry techniczne, poprawi się płynność ruchu, sprawniej pojadą autobusy, ma się zmniejszyć emisja hałasu i spalin. Zaplanowano wykonanie trzech zielonych skwerów.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

Przeczytaj także: Powstanie dokumentacja połączenia A1 z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej