Przeznaczony do rozbudowy fragment DK73 ma 9,3 km długości. Do zadania wykonawcy koncepcji należeć będzie pełne rozpoznanie geologiczne obszaru przyszłych robót budowlanych. W KP doprecyzowane będą dotychczasowe założenia projektowe, zawarte zostaną wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynieryjnych.


Opracowywanie tej dokumentacji pozwoli też na ściślejsze określenie finansowego zakresu całego przedsięwzięcia. Inwestycja posiada już decyzję środowiskową.

Rozbudowa trasy z osuwiskami

DK73 między końcem obwodnicy Pilzna a początkiem obwodnicy Brzostku i Kołaczyc w większości biegnie przez tereny zabudowy mieszkaniowej lub usługowej. Przecina trzy rzeki: Słotówkę, Wisłokę oraz Kamienicę. W planie jest dostosowanie odcinka do parametrów klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). By tak się stało, poza wspomnianymi mostami, przebudowanych zostanie 11 skrzyżowań i 15 przepustów. Wzmocnione mają być też trzy osuwiska.

Droga krajowa nr 73 na terenie woj. podkarpackiego stanowi ważny szlak komunikacyjny. Łączy autostradę A4 z przejściem granicznym z Ukrainą w Krościenku.  

Przeczytaj także: Zakopianka. Budowa potrwa dłużej? GDDKiA wydała zgodę