Partnerzy portalu

Zakopianka do granicy ze Słowacją. Będzie analiza przebiegu trasy

Opublikowano: 23-01-2023 Źródło: GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetarg na analizę czterech wariantów przebiegu DK7 (zwanej zakopianką) od Rabki-Zdroju do przejścia granicznego ze Słowacją w Chyżnem. Wybrane biuro zajmie się planowaną dwujezdniową trasą o długości 35 km i parametrach drogi ekspresowej.


Zakopianka do granicy ze Słowacją. Pora na wybór przebiegu. Fot. GDDKiA Zakopianka do granicy ze Słowacją. Pora na wybór przebiegu. Fot. GDDKiA
  • Wykonawca uzyska tzw. decyzje środowiskowe dla wybranych przebiegów
  • W dokumentacji zostanie ostatecznie wybrany jeden z czterech wariantów trasy
  • Będzie on podstawą do przygotowania projektu budowlanego

Dziewięć wariantów w studium korytarzowym zakopianki

W 2022 r. GDDKiA przedstawiła studium korytarzowe z dziewięcioma wariantami przebiegu zakopianki od Rabki-Zdroju do granicy ze Słowacją w Chyżnem. Do dalszych prac, na etapie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), skierowano cztery warianty I, IIA, VIA oraz zawierający elementy wszystkich wariantów rozpatrywanych w ramach studium korytarzowego.


Analiza przebiegów zakopianki do granicy ze Słowacją

Wybrany wykonawca STEŚ-R dokona analizy wybranych przebiegów trasy łącznie z ewentualnym nowym. Sprawdzi także możliwość zmiany wariantu IIA i poprowadzenia drogi po zachodniej stronie Chyżnego. W studium zostaną uszczegółowione przebiegi trasy dla kilku konkretnych wariantów. Zostaną uzyskane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Ostatecznie wybrany przebieg będzie podstawą do opracowania projektu budowlanego. Czas na wykonanie zadania to 45 miesięcy od chwili podpisania kontraktu.

Fot. GDDKiA Fot. GDDKiA

Zakopianka prowadzi do najbardziej obciążonego przejścia granicznego ze Słowacją

DK7, zwana na południe od Krakowa zakopianką, to najbardziej popularna droga na Słowację. Przejście graniczne w Chyżnem jest najbardziej obciążone ze wszystkich na polsko-słowackiej granicy. Pomiary ruchu z 2021 r. pokazały, że na niektórych odcinkach DK7 między Rabką-Zdrojem a Chyżnem każdej doby przejeżdża więcej niż 11 tys. pojazdów, w tym ponad 2,1 tys. ciężarówek. Na fragmencie za Jabłonką do granicy przemieszcza się niemal 4,5 tys. aut, a ponad 1,6 tys. z nich to ciężarówki.

Zakopianka jest częścią korytarza europejskiego sieci TEN-T, który prowadzi ruch tranzytowy do granicy ze Słowacją i dalej na południe Europy. Po stronie słowackiej dwujezdniowa szosa będzie połączona z drogą R3.

Przeczytaj także: Droga ekspresowa S19 – bliżej do budowy kolejnego odcinka Via Carpatii

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia