• Partner portalu
 • Partner portalu
 • Partner portalu
Partnerzy portalu

Wschodnia obwodnica Tarnowa – 10 chętnych do projektowania

Opublikowano: 02-03-2023 Źródło: GDDKiA

10 ofert wpłynęło w przetargu na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla wschodniej obwodnicy Tarnowa. Będzie to odcinek DK73, który połączy nowy węzeł na autostradzie A4 z DK94.


Powstanie dokumentacja dla wschodniej obwodnicy Tarnowa. Fot. GDDKiA Powstanie dokumentacja dla wschodniej obwodnicy Tarnowa. Fot. GDDKiA
 • Trzy z 10 ofert mieszczą się w budżecie zamawiającego
 • Obwodnica powstanie jako droga główna ruchu przyspieszonego
 • Trasa zwiększy możliwości dojazdu do autostrady A4

Obwodnica ułatwi dojazd do autostrady A4

Trasa o długości około 10 km znajdzie się na wschód od Tarnowa i połączy planowany węzeł na A4 z DK94. W efekcie ruch tranzytowy z DK73 w kierunku autostrady ominie miasto. Obwodnica stanie się też krótszym połączeniem z A4 dla mieszkańcom miejscowości położonych na południe od niej oraz od DK94, m.in. Pilzna i Jasła.


Jedno- czy dwujezdniowa? To wyjaśni dokumentacja

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zakłada budowę odcinka szosy klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) z węzłami drogowymi, obiektami inżynieryjnymi i urządzeniami ochrony środowiska. W ramach STEŚ-R zostanie opracowana analiza i prognoza ruchu, na podstawie której zapadnie decyzja, czy trasa będzie jedno- czy dwujezdniowa. Projektant przedstawi kilka wariantów przebiegu drogi przeznaczonych do konsultacji z lokalną społecznością i samorządami. Wybrany na tej podstawie wariant zostanie uwzględniony we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dla tego przebiegu zostaną wykonane badania geologiczne. Termin na opracowanie dokumentacji wynosi 42 miesiące od podpisania kontraktu.

ot. GDDKiA ot. GDDKiA

Oferty złożone w przetargu:

 • SAFEGE Société – 7,66 mln zł;
 • Multiconsult Polska – 8,42 mln zł;
 • IVIA – 8 43 mln zł;
 • Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem – 9,07 mln zł;
 • Konsorcjum MP (lider), MP INFRA – 9,59 mln zł;
 • Biuro Projektowo-Badawczego Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa – 10,10 mln zł;
 • CertusVia – 11,87 mln zł;
 • Mosty Katowice – 12,17 mln zł;
 • Schuessler – Plan Inżynierzy – 12,77 mln zł;
 • S.T.I. Polska – 13,39 mln zł.

Budżet GDDKiA przekracza 8,76 mln zł. Trwa analiza ofert, w ciągu trzech miesięcy zostanie wskazana oferta najkorzystniejsza.

Ograniczony dostęp do autostrady A4

Budowa nowego węzła autostrady A4 i obwodnicy Tarnowa łączącej ją z DK94 jest potrzebna ze względu na ograniczony dostęp do tej drogi szybkiego ruchu mieszkańców miejscowości położonych przy DK73 na południe od DK94 (mają dwa węzły oddalone od siebie o 30 km). W podobnej sytuacji są jak kierowcy pojazdów jadących DK73 na trasie Kielce–Jasło.

Ważna trasa krajowa

DK73 jest ważnym szlakiem komunikacyjnym o zasięgu krajowym, który przechodzi przez trzy województwa (świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie) oraz łączy Kielce, Morawicę, Chmielnik, Busko-Zdrój, Pacanów, Szczucin, Dąbrowę Tarnowską, Tarnów, Pilzno i Jasło.

Przeczytaj także: 16 wiaduktów powstanie na 33 km drogi ekspresowej S12 Piaski–Dorohusk

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!