Partnerzy portalu

Małopolska: chętni na budowę obwodnicy Zatora. Będą nowe technologie

Opublikowano: 28-02-2023 Źródło: GDDKiA

W przetargu na budowę obwodnicy Zatora (woj. małopolskie) w ciągu drogi krajowej nr 28 (DK28) złożono sześć ofert. Zadanie będzie wykonywane z użyciem innowacyjnej metodyki i narzędzi BIM, coraz szerzej stosowanej w branży budowlanej.


Obwodnica Zatora powstanie przy użyciu narzędzi BIM. Fot. GDDKiA Obwodnica Zatora powstanie przy użyciu narzędzi BIM. Fot. GDDKiA
  • Obwodnica Zatora będzie realizowana jako pilotaż zastosowania metodyki BIM
  • To rozwiązanie pozwala na tworzenie szczegółowych modeli cyfrowych 3D
  • Budowę drogi obwodowej zaplanowano na lata 2024–2026

BIM – innowacyjne narzędzie dla branży budowlanej

Budowa obwodnicy Zatora w ciągu DK28 będzie realizowana pilotażowo przy wykorzystaniu metodyki BIM (ang. Building Information Modeling). W tym rozwiązaniu stosuje się wspólne środowisko danych – wszystkie informacje znajdują się w jednym miejscu. Cyfrowe modele obiektów są trójwymiarowe i uwzględniają wszystkie niezbędne informacje możliwe do wykorzystania na każdym etapie inwestycji, od projektu przez realizację po odbiór prac, a później utrzymanie i zarządzanie.


BIM jest metodą zarządzania informacjami, których ilość w coraz nowocześniejszych projektach budowlanych nieustannie się zwiększa. Rozwiązanie staje się coraz bardziej popularne w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Do pilotażowego wdrożenia BIM budowę obwodnicy Zatora wybrano ze względu na szeroki zakres robót – będzie przebiegać nowym śladem, prowadzone prace obejmują branże drogową, mostową i instalacyjną (wodną, kanalizacyjną, gazową, elektroenergetyczną i teletechniczną).

Wykonawca zostanie wyłoniony w dialogu konkurencyjnym

Postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy jest prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego. To dopuszczalne dla projektów innowacyjnych.

W dialogu konkurencyjnym są trzy tury postępowania. W pierwszej składane są wnioski o udział w postępowaniu. W tym przypadku zrobiły to firmy Polaqua, Skanska, Mostostal Warszawa, konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe (lider) i Strabag, konsorcjum Eurovia Polska (lider) i Warbud oraz PORR. Wcześniej zainteresowani zadawali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) pytania. Było ich ponad 40, większość dotyczyła kryteriów selekcji. Na ich podstawie zostaną wyłonione trzy podmioty do ostatniej tury dialogu konkurencyjnego.

Fot. GDDKiA Fot. GDDKiA

Weryfikacja wykonawców

Dla obwodnicy Zatora wskazano doświadczenie wykonawcy w BIM (15 punktów) i próbkę referencyjną modelu BIM wraz z dokumentem opisu oraz dokumentem źródłowym (75 punktów).

Weryfikacja będzie polegać na ocenie kompetencji wykonawców w zakresie BIM, ich doświadczenia i praktycznej umiejętności posługiwania się tą metodyką, a także czy próbka referencyjnego modelu BIM jest zgodna z podkryteriami. Odbędzie się to w ciągu 30 dni.

Trzech wyłonionych wykonawców zaproponuje konkretne rozwiązania zgodne z potrzebami zamawiającego. W ostatniej turze GDDKiA opracuje specyfikację warunków zamówienia, a na ich podstawie zostaną złożone oferty. Wybrana zostanie najkorzystniejsza.

Przebieg obwodnicy Zatora

Obwodnica Zatora w ciągu DK28 o długości 2,1 km ominie centrum miejscowości od zachodu. Przebiegnie od ronda na skrzyżowaniu DK44 i DW781 (ul. 1-go Maja) do stacji paliw przy DK28 (ul. Wadowicka). Będzie jednojezdniową trasą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) z jednym pasem ruchu w obu kierunkach. Dojdzie do rozbudowy fragmentów ul. Wadowickiej (DK28), ul. Gen. Sikorskiego (DW781), ul. Bugajskiej (droga powiatowa) oraz ul. Jana Pawła II i ul. Hallera (drogi gminne). Powstaną też nowe drogi gminne, dojdzie do przebudowy infrastruktury technicznej kolidującej z miejscem inwestycji.

Zostaną wybudowane dwa przejścia podziemne dla pieszych i rowerzystów, jedno przejście i trzy przepusty dla zwierząt. Przewidziano dwa stawy kompensacyjne (sztuczne mokradła dla zwierząt) i ekrany akustyczne. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2024–2026.

Przeczytaj także: Droga ekspresowa S11, obwodnica Olesna – otwarto kolejny wiadukt

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!