Po zakończeniu robót na linii kolejowej nr 38 przejazd pociągiem między Ełkiem a Olsztynem zajmie mniej niż 2 godz. (skróci się o 50 min). Dojdzie do wymiany prawie 50 km toru i elektryfikacji dzięki montażowi sieci trakcyjnej. Nie będzie już trzeba czekać na zmianę lokomotyw elektrycznych na spalinowe. Przebudowy i remonty zaplanowano dla 84 obiektów inżynieryjnych – mostów, wiaduktów i przepustów. Wybudowany zostanie wiadukt drogowy w Sterławkach Wielkich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592. 38 przejazdów kolejowo-drogowych zostanie zmodernizowanych.

Na linii kolejowej zaplanowano przebudowę dziewięciu stacji i przystanków. Pojawią się wyższe perony. Po zakończeniu wszystkich prac prędkość maksymalna pociągów pasażerskich wzrośnie z 80 do 160 km/godz., a towarowych osiągnie 120 km/godz.

Wykonawcą zadania za 876 mln zł netto jest firma Torpol. Zakończenie robót w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze wraz z elektryfikacją” zaplanowano na II kwartał 2026 r. W IV kwartale 2024 r. zostanie oddany do użytku odcinek linii kolejowej Giżycko – Ełk.

Przeczytaj także: Koleje dużych prędkości – najdłuższe linie na świecie