Projekt dotyczy rewitalizacji odcinka linii kolejowej nr 162 Dąbrowa Górn. Strzemieszyce–Dąbrowa Górnicza Huta Katowice (posterunek odgałęźny) i jej odbudowy na dalszym fragmencie do stacji Dąbrowa Górnicza. Odbudowany zostanie też przystanek Dąbrowa Górnicza Tworzeń, a rozubudowany D.G. Gołonóg. Pierwszy z tych obiektów połączy się z drogą pieszo-rowerową na kładce wzdłuż al. Piłsudskiego. Zostanie wyposażony w windy. Linia kolejowa będzie przedłużona do przystanku Dąbrowa Górnicza Gołonóg, skąd kursują pociągi w stronę Częstochowy i Katowic.

Przewidziano modernizację 3 km torów od Strzemieszyc do Huty Katowice i odbudowę 4 km torów i sieci trakcyjnej na odcinku od Huty Katowice do Gołonoga. Sześć obiektów inżynieryjnych – mostów, wiaduktu, przepustów – przejdzie przebudowę. Zmodernizowane będą trzy przejazdy kolejowo-drogowe, powstaną dwa nowe.

Prace projektowe za 6 mln zł netto będą prowadzone w latach 2024–2026. Budowę zaplanowano na lata 2027–2029. Szacowana wartość inwestycji (projekt i roboty) to 116 mln zł.

Na liście podstawowej programu Kolej Plus w woj. śląskim jest osiem projektów o wartości ponad 2 mld zł. Realizacja wszystkich projektów ma zakończyć się w 2029 r.

Przeczytaj także: Rail Baltica – umowa na budowę trzech przejść podziemnych na Podlasiu