Aktualne roboty obejmują m.in. przebudowę sieci energoelektrycznych, teletechnicznych i gazociągów, budowę kanałów technologicznych dla oświetlenia ulicznego, układanie podbudowy z kruszywa i podbudowy bitumicznej, budowę mostu nad Potokiem Chudowskim i nasypu pod konstrukcję drogi, a także montaż przepustów. Inne prace to, jak informuje ZDW wykonywanie kanałów technologicznych dla oświetlenia ulicznego, przebudowa kanalizacji sanitarnej, rozbiórka chodników, zjazdów i krawężników, korytowanie pod konstrukcję drogi w miejscach, gdzie dotychczasowe warstwy zostały już rozebrane, i układanie nowych krawężników.

W miarę postępu prac zamykane są kolejne fragmenty jezdni, na wielu jej odcinkach obowiązuje ruch wahadłowy.

DW925 to ważna trasa w tej części woj. śląskiego. Stanowi łącznik Rybnika z autostradą A1 i konurbacją górnośląską. Droga była w bardzo złym stanie technicznym, ze zdegradowaną nawierzchnią i niesprawnym systemem odwodnienia. Po przebudowie będzie dostosowana do nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. Nawierzchnia stanie się cichsza. Pojawią się inteligentny system sygnalizacji świetlnej, balustrady i bariery, azyle i doświetlenie przejść dla pieszych, a także drogi rowerowe i chodniki.

Kontrakt na przebudowę podpisano 17 lipca 2023 r. Wartość zadania przekracza 343,6 mln zł, w tym 292 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021–2027. Zakończenie zadania zaplanowano na 17 kwietnia 2026 r. Wykonawcą jest firma Strabag Infrastruktura Południe.

Przeczytaj także: Droga ekspresowa S10 Szczecin–Piła. Dwa odcinki do realizacji