• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Wrocławski Węzeł Wodny – 11 km wałów przeciwpowodziowych [zdjęcia]

Opublikowano: 12.10.2023
polska , 12.10.2023

Zakończyła się rozbudowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych na Widawie pod Wrocławiem. Inwestycja Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ma ochronić przed falą powodziową gminy Czernica, Długołęka i Wrocław.

Ochronę przed falą wezbraniową zyska 1500 budynków mieszkalnych, handlowo-usługowych, gospodarczych, przemysłowych i sakralnych oraz infrastruktura, znajdująca się na powierzchni 1109 ha. Tym samym zamknięto modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Roboty budowlane rozpoczęły się w 2020 r. i zakończyły w 2023 r. Prace pochłonęły 126 mln zł. Wykonano je w cofce kanału przelewowego Odra–Widawa, w efekcie dolina Widawy będzie zabezpieczona w przypadku przepuszczania wód powodziowych przez kanał i konieczności skierowania ich poza stolicę Dolnego Śląska.

W ramach zadania wybudowano 11 km wałów przeciwpowodziowych Widawy i przebudowano wał Przerowa L na odcinku 2 km. Powstało m.in. sześć zbiorników wodnych. nasypy konstrukcji wałów z ukształtowaniem skarp, przejazdów i zjazdów. Usunięto wszelkie kolizje z sieciami telekomunikacyjną, elektroenergetyczną, wodociągową i gazową. Wykonano nowe przepusty wałowe i drogowe, zrealizowano roboty polegające na rozbudowie i przebudowie dróg publicznych.

Budowle hydrotechniczne (nowe wały przeciwpowodziowe wzdłuż prawego i lewego brzegu Widawy, poszerzone i podwyższone korpusy wałów, uszczelnione istniejące obwałowania na lewym brzegu, wyremontowane rowy i drenaże odwodnienie) chronią przed powodzią.

Prace prowadzono pod nadzorem przyrodniczym. W ramach kompensacji nasadzono drzewa (64 tys. dębów szypułkowych, 5550 rodzimych gatunków drzew i 3000 miejscowych gatunków krzewów) i odtworzono płaty siedliska lasu łęgowego. W Dobrzykowicach w gminie Czernica powstało sześć niewielkich zbiorników wodnych (łącznie 0,6 ha) dla siedlisk rozrodczych płazów i retencji wody. Zamontowano skrzynki lęgowe dla ptaków i budki dla nietoperzy.

Wykonawcą zadania była firma Skanska.

Zobacz także: Kruszenie skał, palowanie. Ciężki sprzęt na budowie drogi S19