Kładka pieszo-rowerowa osiągnie długość 27 m i szerokość 4,3 m. Będzie przez nią przechodzić trasa dla pieszych i rowerzystów licząca 78 m. Połączy chodnik w Kosyniu z ciągiem pieszo-rowerowym, który powstała w ramach rozbudowy odcinka DK51 Smolajny–Kosyń.

Wykonawcą kładki jest firma Most z Sopotu, która wyceniła zadanie na 2,8 mln zł. Prace mają być wykonane w czasie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Kontrakt zostanie podpisany po upływie okresu przeznaczonego na ewentualne odwołania.

Kładka ma odseparować ruch pieszych i rowerzystów od samochodowego.

Przeczytaj także: Podkarpacie – dwa wiadukty i kładka na DK94 do remontu