Budowę bezkolizyjnego skrzyżowania ukończono na niemal pół roku przed terminem. Obiekt podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pociągów.

Wiadukt drogowy w Skierniewicach ma sześć przęseł i długość około 145 m. Poza jezdnią ma chodniki i ścieżkę rowerową. W trakcie prac wybudowano nowy układ drogowy, w tym dwa ronda w ciągu ulic Zwierzynieckiej i Piłsudskiego oraz jedno pod wiaduktem, które łączy drogi lokalne i dojazdowe. Zamontowano oświetlenie, ekrany akustyczne i wykonano zatoki dla autobusów. Przeprawa zastąpiła przejazd kolejowo-drogowy.

Wartość inwestycji wyniosła 37,1 mln zł. 34,49 mln zł to nakłady miasta (przy czym 50% tej kwoty pochodzi z subwencji Ministerstwa Infrastruktury). PKP PLK dodały około 4,11 mln zł.

PKP PLK prowadzą program zastępowania przejazdów w poziomie torów skrzyżowaniami bezkolizyjnymi. Na projekt „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” przeznaczono 312,5 mln zł. Obejmuje on budowę 25 obiektów – 12 wiaduktów kolejowych (m.in. w Gałkowie i Andrespolu), 10 drogowych oraz dwóch przejść dla pieszych i jedną przeprawę pieszo-rowerową.

Zobacz także: Kraków – kończy się budowa drugiego toru linii średnicowej. Zdjęcia!