Partnerzy portalu

W grudniu pociągi pojadą mostem przez Regalicę w Szczecinie [FILM]

Opublikowano: 27-10-2023 Źródło: PGW Wody Polskie

Dobiega końca budowa mostu kolejowego przez Regalicę w Szczecinie, inwestycja Wód Polskich z udziałem PKP Polskich Linii Kolejowych. 10 grudnia 2023 r. pociągi pojadą przez przeprawę. Stary obiekt wyburzono, pozostawiono tylko zabytkowe przęsło zwodzone.


Kończy się budowa mostu nad Regalicą w Szczecinie. Fot. Budimex Kończy się budowa mostu nad Regalicą w Szczecinie. Fot. Budimex
  • Długość mostu wynosi 276 m, a masa to 4 tys. ton
  • Obiekt poprawi warunki żeglugi, zwiększy przepustowość linii kolejowej, pozwoli na sprawne lodołamanie
  • Na początku grudnia zostanie złożony wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Most nad Regalicą – korzyści dla żeglugi i transportu kolejowego

Most przez Regalicę z jednej strony zwiększy efektywność i przepustowość przewozów kolejowych, z drugiej ułatwi żeglugę śródlądową. Poprawi też ochronę przeciwpowodziową i umożliwi sprawne prowadzenie akcji lodołamania. To jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych na Pomorzu Zachodnim.

Przeprawa i linia kolejowa

Przeprawa jest trójprzęsłowym obiektem kratownicowym. Jej długość to 276 m, a masa około 4 tys. ton. Prześwit wynosi 6,2 m powyżej tzw. wielkiej wody żeglownej (górnego limitu umożliwiającego żeglugę rzeczną). Przebudowano układ kolejowy, został nieco odsunięty od dotychczasowego. Powstały dwa tory (stary obiekt był jednotorowy) pozwalające na przejazdy z maksymalną prędkością 100 km/godz. Ogółem do modernizacji przeznaczono 12 km torów. Zaplanowano też liczący 400 m peron na stacji Szczecin Podjuchy. Podnoszone przęsło dawnego mostu kolejowego zachowano jako zabytek pod ochroną konserwatorską.

Źródło: Wody Polskie Źródło: Wody Polskie

Koniec budowy mostu kolejowego już blisko

Aktualnie dobiega końca układanie nawierzchni torowej i montaż sieci trakcyjnej. Zakończono budowę murów oporowych nasypu kolejowego oraz wiaduktu drogowego, który umożliwi bezkolizyjny przejazd ul. Szklaną nad linią kolejową nr 273 Szczecin–Wrocław. Wybudowano nastawnię wyposażoną w cyfrowy system sterowania ruchem kolejowym.

Próby obciążeniowe mostu przez Regalicę. Fot. Budimex Próby obciążeniowe mostu przez Regalicę. Fot. Budimex

10 października przeprowadzono próby obciążeniowe przeprawy. Cztery lokomotywy o łącznej masie 480 ton stopniowo zwiększały prędkość przejazdów, do osiągnięcia 100 km/godz. Badano sztywność konstrukcji, stabilność podpór, stan konstrukcji przed i po testach, wyznaczono parametry dynamiczne. Kolejne testy wykonano tydzień później.

Most kolejowy składa się z 10 tys. elementów. Do jego budowy użyto ponad 2,8 tys. ton stali. Do robót zaangażowanych było 2 tys. pracowników.

W listopadzie wykonawca złoży wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Otwarcie obiektu zaplanowano na 10 dzień tego miesiąca.

Przeczytaj także: Warszawa – wkrótce otwarcie drugiego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!