W ramach robót zaplanowano przebudowę DW933 na długości ponad 200 m, budowę mostu tymczasowego, rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego. Konstrukcję przeprawy będą stanowić prefabrykowane belki strunobetonowe zespolone monolityczną płytą żelbetową. Schemat statyczny projektowanego obiektu to czteroprzęsłowa belka ciągła. Nowy most będzie posadowiony pośrednio na palach wielkośrednicowych.

Powstaną jezdnia z dwoma pasami o szerokości 3,5 m każda i opaskami (0,5 m), a także chodniki po obu stronach (2 i 2,5 m). Prace będą prowadzone na długości 230 m. Pod przeprawą, w odległości 15 m od jej osi teren zostanie zabezpieczony płytami betonowymi chroniącymi fundamenty przed podmywaniem. Przewidziano też budowę kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego oraz przebudowę istniejących instalacji.

Przebudowana droga będzie miała klasę G, a most klasę I obciążenia samochodami i pojazdami specjalnymi kołowymi oraz gąsienicowymi (standard NATO-STANAG 2021).

Budowa nowego mostu jest niezbędna ze względu na zły stan techniczny istniejącego obiektu. Długość przeprawy ze skrzydełkami i konstrukcją oporową wyniesie 71,4 m, a przęsła 60,2 m (szerokość 14,76 m).

W przetargu złożono 18 ofert. ZDW w Krakowie za najkorzystniejszą uznało propozycję firmy Porr, która wyceniła zadanie na 8,78 mln zł. Najdroższa opiewała na 15,97 mln zł. Przedsięwzięcie ma zgodę na realizację inwestycji drogowej.

Przeczytaj także: Lubuskie będzie mieć nowy most nad Notecią