Miasto sfinansuje inwestycje z programów pomocowych Unii Europejskiej, dzięki pomocy europejskich instytucji finansowych, m.in. Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz poprzez emisję obligacji. Zaostrzy również politykę fiskalną. Już teraz wzmacniane są służby zajmujące się kontrolą podatników i windykacją.

By być bardziej wiarygodną w oczach potencjalnych pożyczkodawców i inwestorów, Warszawa nawiązała współpracę z agencją ratingową Moody\'s Investors Service. Przyznała ona stolicy Polski ocenę A2 co oznacza że wiarygodność kredytowa Warszawy jest dobra, a jej zdolność do terminowej obsługi zobowiązań - zadowalająca. Podobną ocenę ma Praga. Wyższą notę - A1 mają takie europejskie metropolie jak Londyn czy Paryż. Sprawozdanie finansowe miasta bada też niezależny audytor. W zeszłym roku nie miał do niego żadnych uwag - powiedział skarbnik Warszawy Mirosław Czekaj.

Przy tworzeniu 5-letniego planu polityki obsługi długu miasta Warszawa skorzysta z doświadczeń Berlina, Budapesztu, Helsinek i Amsterdamu. Przedstawiciele tych europejskich stolic zakończyli dziś w Warszawie konferencję "Nowoczesne zarządzanie finansami miast jako czynnik determinujący jej rozwój". Jej głównym tematem były sposoby radzenia sobie ze skutkami kryzysu finansowego.