Podczas II Konferencji „Budownictwo Podziemne”, która odbędzie będzie w dniach 14-15 września br. w Krakowie, wygłoszony zostanie referat pt. „Numeryczne modelowanie tunelowania w spękanym ośrodku skalnym” autorstwa prof. dr hab. inż. Marka Cały, prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia oraz mgr inż. Agnieszki Stopkowicz z Akademii Górniczo-Hutniczej. 

Zostaną w nim przedstawione m.in. wyniki szeregu symulacji numerycznych dla ośrodka o parametrach zbliżonych do fliszu karpackiego. Omówione zostaną również przykłady modelowania z zastosowaniem programu metody elementów skończonych, który umożliwia analizy nie tylko masywów skalnych o zadanych parametrach wytrzymałościowo-odkształceniowych, ale także wprowadzenie systemów spękań o określonych właściwościach geometrycznych i wytrzymałościowo-odkształceniowych.

Zobacz pełną listę prelegentów II Konferencji „Budownictwo Podziemne”

Zobacz fotorelację z poprzedniej edycji wydarzenia