Za wykonanie przedmiotu umowy konsorcjum otrzyma 4,1 mld zł brutto, która to kwota była najniższa wśród złożonych ofert.
Zwycięskie konsorcjum będzie odpowiedzialne za projekt i budowę odcinka od stacji „Rondo Daszyńskiego” do stacji „Dworzec Wileński”.