W centrum Warszawy znajduje się wyjątkowo dużo sieci instalacji podziemnych: teletechnicznych, ciepłowniczych, gazowych czy elektrycznych, dlatego proces ich przekładania jest wyjątkowo trudny i pracochłonny.
Najwięcej tego typu prac jest realizowanych w obrębie przyszłych stacji Rondo ONZ, Świętokrzyska oraz Nowy Świat.

Dotychczas przebudowano łącznie kilkaset kilometrów instalacji:
- kable elektryczne niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia – 121 km;
- kable telekomunikacyjne – ponad 446 km;
- sieć ciepłownicza – prawie 5 km;
- sieć gazowa – ponad 3 km;
- sieć wodociągowa – prawie 6 km;
- sieć kanalizacyjna – prawie 7 km.