Magistrala Upa Express zaczynałaby się w miejscowości Svoboda nad Upu. Stamtąd, przez siedem tuneli i dziewięć mostów, ma biec do Pecu pod Śnieżką. Ten odcinek ma mieć 15 kilometrów. Z Pecu pociągi rozjadą się w dwóch kierunkach - 10-kilometrowym tunelem do Szpindlerovego Młyna oraz przez tunel pod Śnieżką, o podobnej długości do Karpacza. Prace projektowe mają zacząć się w przyszłym rokus. Koszt inwestycji szacowany jest na 1,2 mld euro.