• Efektem konsultacji będzie wariant wynikowy obu tras w Krakowie
  • III obwodnica ma wyprowadzić ruch z centrum miasta
  • Za inwestycje odpowiada spółka Trasa Łagiewnicka

W ramach konsultacji społecznych odbyło się pięć otwartych spotkań z mieszkańcami, cztery dyżury projektantów w siedzibach rad dzielnic oraz osiem dyżurów telefonicznych. Uwagi mieszkańców zostaną ujęte w raporcie z konsultacji, który będzie podstawą do wykonania wariantu wynikowego. 

Przewidywana długość Trasy Pychowickiej to 2,1 km, a największe wyzwanie stanowi przekroczenie Wisły. W jednym wariancie planuje się budowę mostu drogowo-tramwajowego, a w drugim – tunelu samochodowego pod rzeką oraz mostu z przeznaczeniem dla tramwajów i autobusów. 

Trasa Zwierzyniecka ma mieć 4,6 km, a główna przeszkoda to Wzgórze św. Bronisławy,. W tym przypadku założono tunel o długości 2,3 km (dwa warianty przewidują poprowadzenie w nim linii tramwajowej).


Ze względu na wyraźne oczekiwania ze strony mieszkańców dotyczące minimalizacji wpływu inwestycji na ogródki działkowe położone w rejonie ul. Ks. Józefa, wydłużenia odcinków prowadzonych w tunelu z uwagi na pobliską zabudowę, a także podnoszoną kwestię konieczności ochrony lasu łęgowego, wykonawca już na obecnym etapie został zobowiązany do uwzględnienia wyrażonych oczekiwań w ramach opracowanego wariantu wynikowego – powiedział Krzysztof Migdał, członek zarządu spółki Trasa Łagiewnicka. 

Kraków. Budowa tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej

Przez rozpoczęciem konsultacji społecznych informowano, że budowa  Trasy Zwierzynieckiej będzie kosztować od 1,6 do 2,3 mld zł, a Pychowickiej między 700 mln zł a 1 mld zł. Spółka Trasa Łagiewnicka zakłada, że pod koniec 2023 r uzyskana zostanie decyzja środowiskowa. W najbardziej optymistycznym wariancie obie drogi będą gotowe około 2030 r. 

Rozbudowa III obwodnicy Krakowa spowodować ma wyprowadzenie ruchu z centrum i jednocześnie zapewnić międzydzielnicowe połączenie bez konieczności wjazdu m.in. na Aleje Trzech Wieszczów, znajdujące się w pobliżu historycznego centrum miasta.

Zobacz także. Kraków: budowa tuneli pod Wisłą i wzgórzem z kopcem Kościuszki