Głównym celem budowy podziemnej przeprawy jest umożliwienie poruszania się pod magistralą kolejową nr 94 oraz układem ul. Zakopiańskiej, w tym torowiskiem tramwajowym w kierunku Borku Fałęckiego.

Na tę chwilę zakłada się, że obiekt będzie mieć około 5 m szerokości oraz trzy wejścia i wyjścia: na wschód od linii kolejowej, między nią a ul. Zakopiańską oraz po zachodniej stronie ul. Zakopiańskiej (w rejonie budynku ZUS).

W koncepcji zaproponowane powinny zostać dwa warianty połączenia pod układem torowym i drogowym wraz z prawidłowym dowiązaniem przeprawy do istniejącej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Z dwóch wariantów wskazany ma być ten preferowany. Projektant zajmie się także m.in. określeniem kosztów budowy. Zarząd Inwestycji Miejskich szacuje, że koncepcja będzie gotowa po sześciu miesiącach od podpisania umowy.

Warto podkreślić, że w rejonie planowanego przejścia niedawno otwarto Trasę Łagiewnicką, co przyczyniło się do wzrostu ruchu na ul. Zakopiańskiej, która jednocześnie stanowi główny wylot z Krakowa w stronę Zakopanego, znajdując się w ciągu drogi krajowej nr 7 oraz międzynarodowej E77.

Zainteresowane firmy oferty mogą składać do 15 kwietnia 2024 r. W ramach ich oceny kryterium ceny będzie mieć wagę 60%. Pozostałe 40% to wydłużenie podstawowego okresu gwarancji jakości za wady koncepcji.

Przeczytaj także: Kraków. Jest lokalizacja stacji premetra Stare Miasto