Dotrzymanie harmonogramu projektu uzależnione jest jedynie od zlecenia opracowania projektu budowlanego i wyboru wykonawcy robót. To jednak wymaga pilnego podjęcia ostatecznej decyzji o finansowaniu zadania z budżetu państwa. Miasto bowiem nigdy nie będzie w stanie zrealizować tego zadania z własnych środków, a niebawem grozi mu paraliż komunikacyjny i odcięcie od Polski. Dlatego apelujemy i prosimy pana premiera o podjęcie konstruktywnych oraz ostatecznych działań zmierzających do uznania budowy tunelu pod Świną za inwestycję strategiczną dla Polski i ujęcie jej, jako priorytetowej, na liście Programu Budowy Dróg Krajowych - czytamy w uchwale