Przyczyna opóźnień jest fakt, iż tunel nie przeszedł części testów systemu przeciwpożarowego. Winna jest jedna z klap sterujących przepływem powietrza. Całość systemu sprawdzają informatycy. Już dzisiaj strażacy mają wrócić do testów przeciwpożarowych.
Kolejny problem stanowi brak zgody na użytkowanie terenu, której nie wydał nadzór budowlany. Może on zostać przezwyciężony przez urzędników, którzy postarają się rozpatrzyć wniosek w ciągu 7 dni.