Opóźnienia w ostatnich odbiorach technicznych uniemożliwiły otwarcie linii w ubiegłym miesiącu. Ostatecznie uzyskano wymagane do udostępnienia kolejki pozwolenia wydane przez Straż Pożarną i Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Podziemna trasa linii szybkiego tramwaju wiedzie pod Krakowskim Centrum Komunikacyjnym, na odcinku od ronda Mogilskiego do Politechniki.
Na linii tej (nr 50) będą jeździć niskopodłogowe najnowszej generacji Bombardiery.

Oficjalne otwarcie tunelu z udziałem władz miasta będzie miało miejsce w dniu 11 grudnia o godz. 15.00. Spod Urzędu Miasta w Krakowie wyruszy wówczas specjalny tramwaj, który zawiezie na Rondo Mogilskie osobistości biorące udział w uroczystościach otwarcia.