Od kilku miesięcy w dość szybkim tempie posuwa się budowa drogi ekspresowej S 69 z Bielska - Białej do Zwardonia. Postęp robót widać szczególnie w Lalikach, Zwardoniu i Bielsku-Białej, gdzie realizowana jest obwodnica wschodnia, która stanowić będzie ciąg trasy szybkiego ruchu prowadzącej do granicy ze Słowacją. To nią poprowadzony zostanie m.in. cały ruch tranzytowy, który teraz obciąża główne ulice w mieście.

Zanosi się także na to, że oprócz największego w Europie tunelu pozamiejskiego drążonego właśnie w Lalikach (będzie miał) 700 metrów długości, także na innym odcinku zastosowane zostaną podobne rozwiązania. Jak udało się ustalić PDZ, jest niemal pewne, że dwa tunele powstaną w gminie Węgierska Górka.

W siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie spotkali się przedstawiciele katowickiego oddziału, władze lokalne i projektanci, żeby porozmawiać o najlepszym z możliwych rozwiązań dla Węgierskiej Górki. Pod uwagę wzięto pięć wariantów przebiegu trasy, z czego dwa od razu odrzucono.

Z ustaleń gazety wynika, że jeżeli wszystkie procedury przebiegać będą zgodnie z planem i przede wszystkim znajdą się pieniądze na ten ambitny i trudny etap ekspresówki, budowa dwóch kolejnych tuneli (około 900- i 930-metrowego) mogłaby ruszyć w 2010 roku, a zakończyć się dwa lata później.