W tym czasie w Moskwie powinno pojawić się 33 nowych stacji. Budowa nowych linii pozwoli mieszkańcom oddalonych dzielnic znacznie szybciej dojechać do śródmieścia. Dla przykładu z Żuljebino 15-30 minut szybciej, z Mitina o 20 minut, z Sołncjewa o 15-30 minut, z Kożuchowa o 20-30 minut szybciej.

Na Lublińskiej linii w kierunku na Mitino, wkrótce rozpoczną działanie takie stacje jak: Mitino, Wołokamskaja, Mjagkino, Dostojewskaja, Marina Roszcza , Zjablikowo, Borysowo, czy Szipiłowskaja.
Wyznaczono budowę nowych linii w kierunku na Nowokosino, Żuljebino oraz Lichobory. W planie jest przedłużenie Bytowskiej linii i połączenie jej z linią Kałużsko-Ryską oraz budowa części Kalininskoj linii od stacji Tretjakowskaja do stacji Ostożjenki. Konieczne stało się zbudowanie trzeciej okólnicy przesiadkowej. W ciągu najbliższych trzech lat na rozbudowę moskiewskiego metra przeznaczy się ponad 100 miliardów rubli.