Przyczynę takiej sytuacji w znacznym stopniu stanowi nieskuteczny, bądź uszkodzony system wentylacji i ochrony przeciwpożarowej, jak również złe oznakowanie wyjść awaryjnych. Co więcej, zaobserwowano brak sygnalizacji świetlnej oraz szereg zaniedbań w środkach stosowanych podczas sytuacji kryzysowej.
ACI i ANAS wystosowały odpowiedni wniosek o poprawę sytuacji. Przede wszystkim chodzi o prowadzenie skrupulatnego monitoringu tuneli na włoskich drogach i autostradach, jak również o wyłożenie większych funduszy, przeznaczonych na utrzymanie budowli.