Ratusz zgromadził środki finansowe, które pozwalają na realizację inwestycji zgodnie z najtańszą ofertą, jaką złożono w przetargu - mówi prezydent Warszawy. Pieniądze pochodzą z oszczędności z przetargów oraz ze środków z Unii Europejskiej.

Ponadto minister infrastruktury Cezary Grabarczyk zapowiedział, że Warszawa otrzyma na budowę metra większe niż do tej pory zakładano dofinansowanie (ponad 50%). Wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz przypomniał o trwających pracach komisji przetargowej, która wyłoni wykonawcę budowy centralnego odcinka metra.
Do przetargu na projekt i budowę centralnego odcinka drugiej linii metra zgłosiło się 6 konsorcjów. Ostateczną decyzję o przeznaczeniu pieniędzy na budowę odcinka drugiej linii metra podejmie Rada Warszawy na posiedzeniu 28 kwietnia br.