W grudniu 2007 r. maszyna firmy Herrenknecht AG - TBM Gabi I rozpoczęła drążenie tunelu z Erstfeld w kierunku południowym, a osiemnaście miesięcy później, ale jednocześnie pół roku przed planowanym zakończeniem, osiągnęła swój cel w Amsteg po pokonaniu dystansu 7,2 km.
Przełom miał miejsce w dniu 16 czerwca br. kiedy maszyna dotarła do celu a odchylenia na trasie tunelowania były minimalne - 4 mm w kierunku poziomym i 8 mm w kierunku pionowym.