W skład konsorcjum Bilfinger Berger wchodzi jeszcze między innymi firma PeBeKa Lubin, która drążyła tunel metra na Bielanach i ZUE Kraków, która układała tory tramwajowe w Warszawie. W przetargu brało udział jeszcze siedem konsorcjów, między innymi Mostostal Warszawa, Budimex-Dromex, Warbud.
Najdroższa oferta (282,9 mln zł netto) pochodziła od konsorcjum, któremu lideruje Strabag.

Od 1 lipca komisja przetargowa przystępuje do oceny ofert pod względem formalnym i ich zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wykonawca powinien być wybrany w połowie sierpnia 2009 r., a umowa zostanie podpisana we wrześniu br.  Jeśli żadna firma nie oprotestuje przetargu, to jesienią tego roku mogłaby się rozpocząć budowa, która według planu ma trwać 20 miesięcy. W połowie 2011 roku inwestycja powinna być zakończona.

Gazeta przypomina, ze brakujący odcinek torów, który połączyłby centrum miasta z lotniskiem Okęcie ma długość 1,5 kilometra, w tym sam tunel 1,2 km. Przy terminalu 2 na lotnisku stoi już w stanie surowym przystanek kolejowy, który tunel połączy z torami prowadzącymi do centrum miasta.