Wybudowany tunel jest fragmentem odcinka Cuenca - Olalla o całkowitej długości 10,9 km.