Rozwiązanie to zostało wybrane jako kompromisowe wobec sprzeciwu mieszkańców dzielnicy Praga 6 w sprawie rozbudowy linii kolejowej. Obecna jednotorowa spalinowa linia kolejowa prowadzi po powierzchni ziemi, podczas gdy przyszła dwutorowa, zelektryfikowana linia miałaby przebiegać w płytkim tunelu. Inwestycja ma być finansowana w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie zakończenie pierwszego etapu między Pragą a lotniskiem miałoby nastąpić już w 2013