Prezydent dodaje, że upłynie dużo czasu, zanim miasto zacznie realizować pomysł. Do 2014 roku ma zostać zrealizowane kilka dużych projektów w centrum Katowic - m. in. przebudowa alei Korfantego, budowa nowej siedziby NOSPR-u i Międzynarodowego Centrum Kongresowego, budowa Muzeum Śląskiego i nowego układu komunikacyjnego na terenach po KWK "Katowice". Zaraz po nich miasto ma przystąpić do budowy tunelu.

"Chcę wpisać możliwość realizacji tej inwestycji do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta - dodaje prezydent Uszok - a potem do planów zagospodarowania przestrzennego. Niebawem kolej rozpocznie prace projektowe dla linii kolejowej E-30 między Gliwicami a Krakowem i ten projekt powinien być już realizowany zgodnie z oczekiwaniami miasta, czyli w tunelu".

Koszty tej inwestycji przewyższają możliwości miasta, dlatego prezydent chce, żeby część pieniędzy na realizację budowy dostarczyła kolej.