Rozpoczęcie samych prac budowlanych planowane jest na rok 2013. Pierwsza linia o długości 10 km przechodząca przez centrum miasta powinna zostać oddana do 2020 roku.