Początkowo na budowę centralnego odcinka II linii metra planowano wydać 100 mln zł. Zwiększono tę kwotę do 530 mln zł, a dzięki aktualizacji harmonogramu prac miasto będzie mogło przeznaczyć na tę inwestycję więcej dotacji z UE. Pierwsza linia metra ma również stać się bezpieczniejsza. 14.01.2010 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie podpisał umowę z firmą Innova Consulting na opracowanie koncepcji ułatwień dla niepełnosprawnych (w tym niewidomych). Na krawędziach peronów zamontowane zostaną wypukłe oznaczenia, ponadto zainstalowane będą dotykowe mapy i rozkłady jazdy, a także nowe windy i schody ruchome. Opracowanie, którego koszt wyniósł 547 tys. zł, będzie gotowe pod koniec roku.