Zgodnie z zapowiedziami moskiewskich władz, do 2020 r. sieć stołecznego metra zostanie rozbudowana o ponad 70 stacji. Łączy się to z ułożeniem 160 km nowych torów. Jedną z pierwszych planowanych do oddania linii jest Kożuchowskaja, na trasie której znajdzie się 9 stacji. Jej uruchomienie planuje się na koniec przyszłego roku.