Umowa dotyczy zaprojektowania i budowy tunelu kanalizacyjnego o długości 14,7 km. Hochtief posiada 45% udziałów w tym kontrakcie.

Kontrakt ten jest elementem wielkiego planu modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego w południowej części miasta Doha. Program ten obejmuje powierzchnię o wielkości 680 km2. Ma na celu dostosowanie infrastruktury do potrzeb szybko rozwijającego się miasta i wzrostu populacji.

Do budowy tunelu zostaną wykorzystane dwie maszyny TBM. Wewnętrzna średnica tunelu wyniesie 4,5 m. Głębokość, na jakiej posadowiony zostanie nowy kolektor, wyniesie maksymalnie 45 m.

Zakończenie realizacji inwestycji planuje się na początek 2019 r.