Niebawem dowiemy się, ile czasu dadzą władze miasta firmom na zaprojektowanie i zbudowanie odcinka drugiej linii metra od ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego.

Uprzednio rozpisany przetarg został unieważniony, gdyż wartość ofert sięgnęła 6 mld zł, choć kosztorys zakładał, że ten odcinek drugiej linii zostanie zbudowany za 2,8 mld zł.

Zakłada się, że czas przeznaczony na budowę nie będzie ograniczony terminem rozgrywek Euro 2012, co ma się m.in. przyczynić do obniżenia ceny. Władze miasta liczą na to, że tym razem do przetargu przystąpi więcej firm.