Datę ustalił wczoraj tzw. komitet sterujący skupiający wszystkich urzędników mająch wpływ na przygotowanie inwestycji. Marcin Ochmański z biura prasowego Ratusza poinformował, iż w warunkach przetargowych należy dokonać jeszcze małych korekt. Przedstawiciele urzędu twierdzą, iż w porównaniu z poprzednimi warunkami obowiazującymi przy poprzednim przetargu - obecne różnić się będą jedynie nieznacznie.
Należy wspomnieć, iż w przetargu unieważnionym w lipcu czas na zaprojektowanie i zbudowanie tego odcinka wynosił 45 miesięcy i jak ocenia wiceprezydent Jacek Wojciechowicz nie powinien się on znacząco wydłużyć.
Niestety faktem stało się, iż nie ma szansy na wybudowanie drugiej linii na Euro, a według wstępnych założeń po opracowaniu projektu rok 2010 będzie terminem, w którym rozpocznie się budowa centralnego odcinka, a pierwsze kursy metra mialyby odbyć się w 2013 lub 2014 roku.